Reïncarnatie binnen de eigen familie

reïncarnatie binnen de familie

Vandaag wil ik graag wat licht schijnen op de vraagstukken omtrent reïncarnatie binnen de eigen familie. Ofwel: na de dood weer terugkomen in de familie die je al kent.


Wat is reïncarnatie? En reïncarnatie binnen de eigen familie?

Te beginnen bij het begin: wat is reïncarneren? Reïncarneren betekent samengevat dat je overlijdt, je lichaam loslaat, je ziel intact blijft en terugkomt in een ander lichaam. Samengevat leeft men meerdere levens omdat hij op die manier lessen kan leren. Men kan meestal bijvoorbeeld niet leren over armoede en rijkdom in 1 leven. Of over eenzaamheid of grote sociale kringen in 1 leven. En sommige mensen zijn dan ook niet altijd in 1 leven uitgeleerd. Dus daarom reïncarneer je verder. Je begint opnieuw en leert lessen die passen bij die omstandigheden, tijdperk… of familie.

Veel mensen geloven erin, veel culturen geloven erin, dat reïncarnatie namelijk vaak in de familie plaatsvindt. In dit artikel leg ik uit of dit vaak voorkomt en waarom.Wanneer en waarom vindt er reïncarnatie binnen de familie plaats?

Ik denk zeker dat net zo makkelijk als je terug in de tijd kan reïncarneren, je ook weer in de familie terug kan komen. Maar wanneer en waarom dit bij de 1 wel en de ander niet gebeurt, dat is niet eenvoudig te beantwoorden. Om er antwoord op te geven, ga ik verschillende aspecten langs:

Iemands levensles

Wat is de levensles van de persoon die overleden is? Kan hij deze leren in bijvoorbeeld hetzelfde land of is hij wat dat betreft uitgeleerd? Dan is de kans niet groot dat hij terugkomt in de familie. Echter: moet deze persoon bijvoorbeeld de familie ergens bewust van maken van reïncarnatie zelf bijvoorbeeld of familiepatronen, dan is de kans een stuk groter dat hij terugkomt!

Nuchtere factoren

Wordt er wel iemand in de familie nog zwanger binnenkort? Of heeft iedereen betrokkene eigenlijk al kinderen? En laat de volgende generatie te lang op zich wachten? Zodat niemand zich bewust wordt van deze persoon die terugkomt in de familie? Deze factoren verkleinen de kans. Leer ook meer over na hoeveel tijd iemand reïncarneert.


Zielengroepen

Veel zielen leven samen om dingen te leren die ze met andere, nieuwe mensen niet zouden kunnen. Wat zielengroepen kunnen leren, is patronen doorbreken en elkaar op dieper niveau aanvoelen. Daarom blijft een zielengroep vaak samen: om het meeste te leren van het leven. Waar je meeste zielenmaatjes zijn, beïnvloedt de kans op reïncarnatie binnen je eigen familie. Soms heb je trouwens amper zielenmaatjes in je eigen huidige familie. Dan zijn ze meer om je heen als vrienden of op werk. Een ziel kent tenslotte ook nog meerdere zielengroepen. Zo kan je bij wijze van een groep hebben die nu in Amerika leeft. En denk aan de jongen uit het buitenland die je hebt leren kennen via een spel als onderdeel van je huidige zielengroep.


Bewustwording

Even terug naar de levenslessen: sommige mensen hun levensles is het bijvoorbeeld om ook om te leren gaan met spiritualiteit of hooggevoeligheid. Wanneer er reïncarnatie binnen de familie plaatsvindt, word je eigenlijk gedwongen om dingen anders te zien. Denk aan overeenkomende (uiterlijke of innerlijke) trekjes tussen overleden de opa en baby. Of zelfs uitspraken van de pasgeboren baby/ kleuter die lijken op die van opa. Dit maakt bewust, zo is het idee, van deze wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=e2R-VwDyZH0

RELATED ARTICLE

Written By

Desiree

Het is mijn passie het onzichtbare tastbaar te maken.

Be the first to comment “Reïncarnatie binnen de eigen familie”