Ziel verkopen aan de duivel: bestaat dat?

ziel verkopen

Er gaan eigenlijk best wel veel theorieën de rondte dat mensen hun ziel zouden verkopen aan de duivel. Er worden hiermee verschillende dingen bedoeld. Zo wordt er gedacht aan zwarte magie, bezeten worden of een geest aanroepen. Vandaag bespreken we of dit kan of niet, de nuances erin en op welke wijze zoiets gebeurd.

De schepping van een ziel

Om goed uit te leggen in hoeverre je ziel aan de duivel geven kan, is het belangrijk eerst kort stil te staan bij wat een ziel is. dat klinkt misschien overbodig omdat het al zo logisch is, maar wordt later relevant om het vraagstuk te begrijpen.

Allereerst is een ziel dus een onzichtbaar iets dat al jouw gebeurtenissen en herinneringen en levenservaring bij zich draagt. Wanneer je op aarde komt voor de eerste keer, krijg je dus een blanco ziel. Hoe je daaraan komt, is voor elk geloof anders in te vullen. Maar zo’n nieuwe ziel is vaak te herkennen aan iemand die gewoon nog veel moet leren, ondoordachte beslissingen maakt, niet veel met intuïtie kan en soms zelfs wat naïef is. Uiteraard zijn hier veel nuances in, want een gereïncarneerde ziel kan zich soms ook zo gedragen. Dat komt dan door slechte ervaringen uit het vorige leven. Een gevoelige gereïncarneerde ziel op de verkeerde baan, kan vaak ook al die stempels krijgen. Maar vaak is dat omdat het universum de ziel dan wil leren dat hij zijn zielsmissie moet gaan vinden.

Bijna alle mensen om ons heen zijn ook van deze gereïncarneerde zielen en vaak zelfs al een hele oude ziel. Deze herken je samengevat aan diepe wijsheid, snel vervelen bij dagelijkse taken omdat ze diepgang zoeken, etc.. Ze worden ook wel eens lichtwerkers genoemd, immers zoeken ze diepgang en dan kom je vaak op ‘diep niveau helpen’ uit.

De duivel

Net gebruikte ik het woord ‘universum‘ al. Dat is een verzamelwoord wat ik gebruik voor een God, gids of de algehele (positieve of neutrale) energie. Ook had ik het over ‘zielsmissie‘. Ieder zijn zielenmissie is anders. Dit hangt volledig af van je karakter, maar ook omstandigheden waarin en waarmee je geboren bent. Of eigenlijk bepaalt je zielsmissie juist hoe en waar je geboren wordt. Mogelijk mag je dit leven iets leren over rijkdom. Of over jezelf dingen gunnen. Of over omgaan met een handicap. Zo zijn er talloze lessen en soms leer je ze niet meteen in één leven.

Één van die lessen kan ook zijn dat je niet verleid moet worden door het duister. Soms lukt dat dit leven niet, soms lukt het wel en soms met vallen en opstaan. Het duister wordt vaak de duivel genoemd. Maar er zijn meer betekenissen en synoniemen van. Denk aan voodoo, de 10 geboden of opoffering van mens, dier of ziel.

Je ziel verkopen

Opoffering heeft dus meerdere kanten:

Eén bekende vorm van opoffering is een mens of dier gebruiken. Ik zal het toelichten. Bij vele vormen van voodoo, worden ongure zaken gebruikt. Dit omdat dat rijmt met het doel: iemand iets aandoen of zelf ten onrechte iets verkrijgen. Soms gaan die overigens hand in hand. Wanneer je een stukje van een dood dier gebruikt of een stukje van een mens om deze te beïnvloeden of in te zetten voor magie voor eigen gewin, dan is dat al verkeerd. Maar wanneer je een dier ervoor dood maakt, maakt dat het ritueel krachtiger. Laat staan als je een mens hiervoor dood zou maken. Een tussenweg dat mensen soms trouwens dan doen is iemand die al op zijn sterfbed ligt opofferen. Dit maakt het alleen niet beter.

Wat je hiermee aanricht is dat je een ander zijn kansen ontneemt. Je pakt bijvoorbeeld geluk af van de ander zodat hij pech heeft en jij geluk of je zorgt dat de ander een ongeluk krijgt of bezeten raakt.

Je ziel verkopen aan duivels

Een andere welbekende vorm is de ziel verkopen. Het verschil met bovenstaande twee alinea’s ligt hem voornamelijk in het feit dat je niet per se iets afneemt van iemand, maar dat je wel valsspeelt. In beide gevallen krijg je wat je niet toe zou behoren.

Hoe doen mensen dat dan? Voor dit verkoopproces wordt een ritueel gebruikt zodat men zich overgeeft aan de duivel. In feite offer je jezelf dus op. Hoe ziet dat eruit? Op de volgende drie manieren:

-Als je iets doet dat echt fout is, en daar vallen deze twee factoren wel onder, dan offer je je je karma op. Dat betekent dat je eigenlijk ook een familiekarma op je afroept. Hierdoor krijgen je kinderen last van je daden, zoals dat ze nooit geluk zullen vinden in de liefde. Soms valt het alleen niet zo op, omdat je wel iets anders krijgt, namelijk dat wat je wens was;

-Je kunt ook gaan dienen. In sommige culturen kun je een geest creëren of roepen die je ook echt waar kan nemen en die gaat dan voor je aan de slag. Er zijn gevallen bekend van geesten, soms ook bakroe genoemd, die letterlijk geld stelen uit iemands huis of iemand tot waanzin of zelfmoord drijven. Maar zoiets gaat wederom niet ongestraft. Sowieso betreft het stuk karma, maar ook omdat zoiets engs en sterks als zo’n geest zich ook tegen je kan keren. Ongemerkt of gemerkt. En anders kan hij een naaste van jou lastigvallen;

-En dan heb je die bizarre verhalen over Eminem en Jay-Z die hun ziel zouden hebben verkocht aan de duivel. Is dat zo? Wie zal het zeggen; ze zullen energetisch gezien ontzettend hun best doen de waarheid geheim te houden. Maar de lelijke waarheid is dat sommige mensen erg goed zijn in zwarte magie en die dan inzetten voor eigen gewin, succes en rijkdom. Je ‘offert dan alleen wel je ziel op’ omdat je ervoor kiest niet meer zuiver te werk te gaan. En karma komt, of het nu via die naaste is of in je gezondheid of in je volgende leven. En voor de mensen die erin geloven kun je ook naar de hel gaan.

Uitwerking van de karma

Door de tekst heen benoemde ik het al, maar ik zal de gevolgen van voodoo doen of het verkopen van je ziel kort uitleggen.

Als je voodoo doet, dan krijg je karma, want je doet iets dat niet juist is en je doet er anderen vaak ook nog kwaad mee. Niet altijd, maar dan is het onzuivere eraan dat je iets krijgt waar je niet zelf voor werkt. Zo’n karma of eigenlijk vloek kan dan op jou slaan, al valt het je misschien niet eens op dat bijvoorbeeld je gezondheid achteruit gaat.

Je kunt ook familiekarma krijgen of een familievloek starten. Dat houdt in dat je kinderen of anders naasten door jouw toedoen met problemen gaan lopen.

Daarnaast kan een pact met de duivel mogelijk niet altijd eerlijk verlopen. Wie zegt dat hij of de voodoo of de geest niet opeens meer gaan eisen en vragen? En wat gebeurt er dan als je daar niet aan kan voldoen?

En tot slot heb je je volgende leven nog. Als je daar niet in gelooft, is dat een zorg minder. Maar het kan maken dat je in een leven terecht komt dat niet fijn zal zijn.

Komt er altijd karma? Dat denk ik wel. De vraag is of het je op gaat vallen en in welk leven dat is. Ken jij mensen die hun ziel verkopen?

Engels: enge geest ervaring

Zwarte magie verdrijven (van mensen die hun ziel verkopen)

RELATED ARTICLE

Written By

Desiree

Het is mijn passie het onzichtbare tastbaar te maken.

Be the first to comment “Ziel verkopen aan de duivel: bestaat dat?”