Het engel getal 1414, 14:14

Het engel getal 14:14

Engelen getallen en meestergetallen

Vandaag nemen we het specifieke engel getal (meestergetal) onder de loep: 14:14. Eerder is er geschreven over engelengetallen en wat deze in het algemeen betekenen. In het kort betekent het het veelvoudig opvallen van dubbele getallen. Dit betekenen vaak 2, liefst 3 dezelfde getallen achter elkaar, zoals op de klok, waar 14:14 natuurlijk wel wat van afwijkt. Je kunt dus eerder denken aan 333 op kentekens, verkeersborden, in je mobiel of elders. Velen geloven erin dat dit seintjes zijn van het universum, de engelen, gidsen of overledene.

Deze seintjes zijn een hint voor de volgende richting in je leven of een waarschuwing voor iets dat je aan het doen bent. Of is een waarschuwing voor iemand die geen zuivere intenties heeft. Mensen willen graag weten welke boodschap dit betekent en zo ben je waarschijnlijk ook op deze blog gekomen, welkom! In ieder geval wordt met seintjes bedoeld: informatie van spirituele aard. Entiteiten of het universum willen specifieke boodschappen duidelijk maken en de gezonden getallen bevatten verschillende informatie. En in dit artikel bespreken we het specifieke engel getal 14:14. Want ook dubbele getallen vallen onder engelen getallen.

Niet iedereen ziet trouwens evenveel meestergetallen. Dat ligt aan een aantal belangrijke kernpunten. Dat wordt ook in het artikel doorgenomen.

Het engel getal 14:14

14:14, bijvoorbeeld op de klok: kwart over 2, zie ik persoonlijk als een mengeling van 2 getallen: de 1, maar ook de 4. Samen wordt dat 5. In het eerder artikel over de betekenissen van de individuele getallen heb ik beschreven dat 1 staat voor start en nieuwe richting. En 4 voor gezin. en 5 voor balans.

Dat is ook precies wat 1414 mijns inziens wil zeggen. Dat is mijn ervaring ermee. Een nieuwe start betreft het huidige of een nieuw gezin en de start gaat balans geven. 1414 is dus een herinnering om deze nieuwe start wel te maken. Het is echt een signaal. Eenmaal aan de start begonnen, zal het opvallen van de cijfers dan ook meer verdwijnen. Want het getal houdt niet in dat iets zo zeer goed komt, het getal is een stok achter de deur: je moet beginnen met zélf de veranderingen aanbrengen. Deze aanpassingen kunnen zijn:

-Onderdrukte oudergevoelens onderzoeken;

-Een goed gesprek met de partner;

-Actiever een partner zoeken;

-Tijd voor de komst van een baby;

-Gezondheid omtrent vruchtbaarheid onderzoeken of überhaupt gezondheid laten onderzoeken;

Of natuurlijk: jezelf in balans brengen zodat je liefde van anderen goed kunt gaan ontvangen. Deze ‘anderen’ zijn dan voornamelijk je gezin. Deze vorm van in balans brengen is dus wat minder concreet, maar wordt ook vaak zo bedoeld. En deze balans is te halen. 1414 is namelijk een goed getal dat vertelt dat het goed komt als je je maar inspant.

Wie kunnen meestergetallen zien?

Engelen getallen vallen onder helderzien. Je neemt ze waar met je ogen. Samen met veelvoudig dromen en door mensen heen zien, maakt het de meeste mensen die de dubbele getallen zien, vaak een helderziend persoon. Ben je dus helderziende, dan zie je sneller meestergetallen.

Dan heb je nog vragen. Sommigen vragen simpelweg om tekens. En het universum helpt je graag als je het vraagt. Zo kunnen ze kiezen om dit via meestergetallen te doen.

Maar je kan ook engelen getallen vragen en dit niet krijgen. Dat is soms een hele teleurstelling: steeds maar misgrijpen als je op de klok kijkt. Maar je kunt niet iets vragen dat niet bij je gave past. Als jouw hoofdgave eerder helderhoren is, zul je eerder met piepjes bij de oren een signaal doorkrijgen. Of denk anders aan luchtstroom bij de oren voelen of trilling. Vaak wil het universum ook duidelijk maken dat door het uitblijven van de engelen getallen, je nog meer gaat leren. Bijvoorbeeld wat je qua gaven nog meer in je mars hebt behalve het opvallen van engelen getallen.

Ook heb je nog geliefde overledenen die ongeacht hoe iemand in elkaar zit ook graag je aandacht willen trekken als er een dubbel getal op de klok staat. Die negeren alle bovenstaande graag vaak.

Mensen die trouwens tenslotte niets met het spirituele hebben kunnen ook prima dubbele getallen zien. Het ligt er maar net aan wat het universum voor plannen met ze heeft: willen ze ze laten nadenken over meer tussen hemel en aarde? Of laten ze ze maar het gewone nuchtere leven volgen? Deze laatste verkleint natuurlijk weer de kans van een dubbel getal zien. Mensen die niet zozeer paranormaal zijn kunnen dus ook gewoon het engel getal 14:14 zien.

RELATED ARTICLE

Written By

Desiree

Het is mijn passie het onzichtbare tastbaar te maken.

Be the first to comment “Het engel getal 1414, 14:14”