Hypnotherapy at Hipnosis

Ang hypnotherapy o hipnosis ay nagdadala ng isang tao sa isang kalmadong estado, na nagpapasigla sa pakikipagtulungan sa pagitan ng may malay at hindi malay. Ang katawan ay madalas na gumagana bilang isang conduit para sa hindi malay. Ang hindi malay ay napapansin ang mga senyales na ang kamalayan ay madalas na nakakaligtaan. Tumutulong ang hipnosis na linawin ang mga senyales at hindi matutunan o, sa madaling salita, muling matutunan ang (hindi) gustong mga gawi. Ang hipnosis ay ginagawa lamang sa Dutch para sa akin.

Maaaring gamitin ang hypnotherapy para sa:

- Tics tulad ng pag-snap ng mga daliri;
– Mga pagkagumon tulad ng pagkagumon sa pagkain, hinlalaki, paninigarilyo, atbp,;
- Tinnitus;
– Allergy;
– Mga reklamo sa pananakit tulad ng mga reklamo sa likod, mga reklamo sa tuhod at iba pang mga pisikal na reklamo. Magbasa din ng higit pa tungkol sa mga pisikal na reklamo mula sa hindi malay;
– Mga reklamo sa pagkabalisa, tulad ng takot sa tubig, takot sa taas, takot sa mga hayop, atbp;
- Pagtaas ng pagpapahalaga sa sarili.

Pakitandaan: pagkatapos lamang bumili ng intake o pagbabasa (exclusive rate) na nagpapakita na ang hipnosis ay nababagay sa iyong mga kagustuhan o reklamo.

Hindi ba nakalista ang iyong reklamo? dahan dahan lang makipag-ugnayan sa amin upang talakayin ito!